Finn fram!

Kvar til sitt bruk


Hovudplagga var vel tilpassa bruk og føremål. Somme var praktiske i det daglege arbeidet, om ein var ute eller inne, om det var sommar eller vinter. Andre hovudplagg var berre markørar av kjønn, stand, sorg og glede.
 


 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.