Finn fram!

Kvar til sitt bruk
Ung - vaksen

Born
Små born hadde gjerne ei barnekappe, kyse eller hyllik inne, og under huva ute. Større born vart kledde som små vaksne, hovdaklut for jenter, strikkahuve for gutar.

Konfirmasjonen markerte overgangen mellom born og vaksen. Gutane fekk seg hatt eller hue som vaksne karar, jentene sette opp det fletta håret som ung, vaksen og ugift. I somme bygder markerte jentene dette skiljet med jenteskaut attåt roggene. Skautet kunne brukast berre denne dagen (Fana).

Jentene bar kvit kappe i kyrkja.

Unge gifteferdige jenter brukte band til å vikla rundt håret (rogge i Nord- og Midhordland ) eller fletta inn i håret (Hardanger og Voss). Eit vel oppsett hår kunne halda frå sundag til neste sundag. Til kyrkjebruk pynta jentene seg med raude og svarte hårband prydde med sølv. Ein pryd for ei ung gifteferdig jente, men ikkje for ei godt vaksen kvinne!

Vaksne - sjå under Kvinne - Mann

  
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.