Finn fram!

Kvar til sitt bruk
Kvardag - høgtid

KVARDAG
Byborgaren sette på seg flosshatt eller kalott når han gjekk til si daglege gjerning. Dei same hovudplagga nytta bygdemannen til høgtider og markeringar i livet. Både i by- og bygdesamfunn fanst embetsmenn og etter kvart tenestemenn med eigne uniformshattar.

Til kvardags laut ein arbeida ute sjølv i regn og snøver. Neverhatt, tovhatt og sydvest heldt hovudet tørt og varmt.

HØGTID
Dei store høgtidene i livet var knytt til kyrkjelege handlingar; dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd. Folk kledde seg elles til å gå til kyrkjes. I den eldste perioden var skriftemål vanleg, og skikken med at presten leidde kvinnene inn i kyrkja etter barnefødsel var enno levande somme stader.

Dåpshuva var lenge prega av folkedraktene, og var lik for gut og jente. Både i by og bygd var dei prega av kvinneleg mote; pryda med perle- og ullsaum, eller med blonder og knipling.

Konfirmasjonen markerte overgangen mellom born og vaksen. Gutane fekk seg hatt eller huve som vaksne karar, jentene sette opp det fletta håret som ung, vaksen og ugift. I somme bygder markerte jentene dette skiljet med jenteskaut attåt roggene. Skautet kunne brukast berre denne dagen (Fana).

Bryllaup. Brurekruna var eit heidersteikn. Ho var merket for den jomfruelege brura, ho som ikkje hadde vore gift før eller hadde born utanfor ekteskap. Kruna var også eit teikn på at ein identifiserte seg med himmeldronninga, jomfru Maria.

Enkja og den ugifte mora brukte brurehatt – kalla enkjekolle i Nordhordland. Dette plagget vart også brukt av kyrkjegangskonene som vart leidd inn etter barnefødsel. På Voss rei brura til kyrkjes i brurehatt og sette kruna på før ho gjekk inn. I Hardanger, Midhordland og Sunnhordland gifta enkja seg i koneskaut. Den ugifte mora vart vigd i skammaskaut eller førkjeskaut (skaut utan foldar, berre knytt bak Hardanger, Voss)

Gravøl og sorg. I eldre tid vart den døde lagt i kiste med hovudplagg. Plagget skifta etter alder og stand. Dei som levde att, særleg kvinnene, markerte sorga på ulik vis. Skaut og lin- eller kvithuve vart brukt utan valk og vøling. Somme stader vart eit kvitt klede lagt over akslene eller hovudet.

 
 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.