Finn fram!

Kvar til sitt bruk
Bygd - by


Menneska frå dei høgare og midtre sjikt i byane var døropnarar for mote lenger sørfrå. Bymotane låg gjerne ein eller to generasjonar framom bygdefolket, men slo snøggare gjennom etter kvart som me kjem nærare vår eiga tid. Hovudplagg som var i dagleg bruk i byane, hadde gjerne høgtidsstatus på landsbygda.

 

Sjå hattane:

Bygdehattar Byhattar

 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.