Finn fram!

Kvar til sitt bruk
Kvinne - mann

Menn på bygdene følgde moten tettare enn kvinnene; dei drog til byen oftare enn konene og tok gradvis opp dei nye moteplagga. Sett under eitt var også deira utval større enn hjå kvinnene, mest fordi dei signaliserte status og posisjonar: ferjemann, sersjant, bonde, fiskar, fabrikkarbeidar.

Det kvinnelege mangfald sto ein liten overklasse i Bergen for.
Særleg for kvinnene har nyare frisørkunst vore med på å sparka bein under hattebruken.


Eks. på hovudplagg for KVINNER
Huer
- Underhue (av kvit lin eller bomull)
- Rundhue/Valkhue (eit rundt bakstykke med eit
runda eller rektangulært framstykke). Hua var av lågare rang enn skautet.

Skaut
Det er to typar skaut, med og utan saum/broderi.
Dei med saum vert kalla "nastduk". Berre halve duken var brodert/sauma.
Kvitnastduk var prydd med kvitsaum, helst utskurdsaum.
Svartnastduk var med svartsaum.
I dag vert dette skautet berre brukt ved høgtider. Svartnastduk står høgst i rang. Til svartnastduken er kona sommarkledd. Til kvitnastduken høyrer vinterbunaden.
Frå Voss har vi eksempel på både kvitnast- og svartnastduk.
Skaut utan pryding var og til kvardags- eller arbeidsbruk.
For eit par år sidan kunne ein sjå skautet i bruk att, på unge jenter. Men det var eit skaut som berre er ein liten trekant og berre dekte litt av hovudet.

Kyse
var ei meir byprega hue. Ho vart brukt både av jenter og kvinner.
Kysa kunne brukast både til kvardag og fest, inne eller ute - alt etter kor fin den var, og kva stoff den var laga av - f.eks. bomull, ull, silke eller strå. Stråkysene var avgrensa til føremiddagsbruk april -oktober, men stråkysene var godtatt ved alle høve.

Ei spesiell kyse - Kjerringahua - frå Voss, var berre brukt av gifte kvinner.

Hatt
I nyare tid overtek hatten som hovudplagg for kvinner. I byen var det som regel eit kvardagsplagg, på bygda meir til finbruk og byturar.
- Stråhatt - med flat, rund pull og rett brem av varierande breidde. Dei hadde eit enkelt pynteband om pullen, og var populære til uformelt antrekk og til dei mange sportsaktivitetane kvinnene byrja å delta i.
- Store hattar - overdådige og overlessa - flaut på dei breie, høge frisyrane, og kulminerte i storleik rundt 1910. Hattenål var naudsynt.
- Klokkehatt/bøttehatt - høgpulla, smalbremma og skråstilte, skulpturelt utforma med spartansk dekor med ujamn, eller manglande brem.
- Turban vart gjeninnført til kveldsbruk (inspirert av den rusisske ballett på Paris-tur i 1908). Dei nye turbanane og hattane sat tett inntil hovudet, noko som var mogleg med den stutte og stramme hårmoten som var under og etter 1. verdskrigen.
- Pille-esker - små, ofte skråstilte og som dekte ein del av panna.

Slutten av 1930-talet hadde ein stor rikdom av ulike modellar. Felles for dei fleste var den svært framoverstilte plasseringa over panna.

Diadem
Frå mellomalderen - til i dag - er diadem noko som prydar dronningar og andre kongelege damer ved store gallafestar o.l.
I våre dagar har dette komme inn som eit smykke til festbruk for "vanlege folk" - kanskje helst for ungdomar. Ein ser slike diadem i enkelte smykkeforretningar i dag.

Krona
er det hovudplagget som er rangert høgast. Forutan å vere teikn på det kongelege, er krone berre boren av ei som står brur og giftar seg i festbunad - frå f.eks. Hardanger, Sunnhordland eller Voss.


Eks. på hovudplagg for MENN
Neverhatt, regnhatt laga av bjørkenever.

Kollahuve. Topphuve av blått ullty samansett av av seks kileforma ullstoff-bitar med band over saumane og rundt kanten. Denne huvetypen var innført frå utlandet. Alle kunne bruka ho. Menn med barn utanfor ekteskap måtte bruka ho, men med den eine av dei seks delane i ei anna farge.

Svart filthatt med høg pull, kalla "ferdahatt", ofte med (bregda) hatteband. Sølje midt framme fanst og. Hatten var først og fremst til kyrkjebruk.
Høghatten heldt fram som brurgomshatt. Den svarte hatten var av same rang som det kvite skautet for kvinnene.

Filthatt med runda, nedtrykt pull til utebruk og som arbeidshatt

Topphue kunne vere både einsfarga og mønsterstrikka. Den einsfarga raud eller grå var ei kvardagshue for folk flest. Dei med best råd brukte mønsterstrikka topphue med dusk. Dei finast strikka var til festbruk.

I dag er topphue eit moteplagg blant ungdom, spesielt gutar. Desse huene kan vere både einsfarga og mønstrete - men utan dusk. Til og med på den aller varmaste tida sommaren 2002 kunne ein sjå ungdom gå med slike huer godt nedover øyro!

Skyggehue, sixpence - vart brukt til både arbeid og fritid/høgtid.
Det finst mange bilde av arbeidskarar med sixpence, men og bilde frå 17.mai-feiring med unge menn med sixpence.

I dag er caps'en å sjå over alt, spesielt på ungdomar - men med ein skygge/brem som er mykje smalare og lengre enn den var tidlegare.

Skipperhue/kysthue (svart, med blank skjerm) til utebruk og som arbeidshatt. Vanleg langs heile kysten.

Bowlerhatt til spaserbruk (bymote)

Flosshatten (bymote) i formelle høve (tilsvarande høghatten til folkedraktene) 

Sjå hattane:

Kvinnehattar Mannshattar 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.