Finn fram!

Kvar til sitt bruk
Gift - ugift - enkje

Skikken med å markera kva stand ein hadde, om ein var gift, ugift eller enkje, er ein arv frå mellomalderen og galdt i hovudsak berre kvinner.

Unge gifteferdige jenter brukte band til å vikla rundt håret (rogge i Nord- og Midhordland ) eller fletta inn i håret (Hardanger og Voss). Eit vel oppsett hår kunne halda frå sundag til neste sundag. Til kyrkjebruk pynta jentene seg med raude og svarte hårband prydde med sølv. Ein pryd for ei ung gifteferdig jente, men ikkje for ei godt vaksen kvinne!

Gifte kvinner gjekk alltid med håret tildekt – ute så vel som inne. Den enklaste måten var å bruka eit ufarga firkanta stykke av lin- eller bomullsstoff, då ofte kalla hovudlin. Det kvite symbolet gifte kvinner bar, har ulik utforming og utvikla seg på ulike måtar i Hordaland.

I Hardanger, Voss, Midthordland og Sunnhordland vart linet bretta i snipp, og kalla skaut. I Nordhordland vart linet brukt som lin- eller kvithuve ved at den eine sida av tøyet vart lagt i foldar kring ein runding. Aagot Noss reknar skautet som det eldste hovudplagget for den gifte kona; kvit- eller linhuva er yngre. Både skaut og huve vart påbunde på ulikt vis, alt etter bygdelag. Til begge typane høyrde ulike former for understøtte, kalla valk eller vøling.

I ytre delar av Sunnhordland og ytre strok i Midthordland vart skautet tidleg avløyst av huve med valk og seinare kyse. Teiknet på at ein var gift, hang lenge att i den kvite underhuva eller blondekanten. Skiljet mellom gift og ugift vart også markert med fargen på huva; blå for jenta, svart for kona.

Hatten overtok som heidersteikn for den gifte kvinna, heilt til hatten gjekk ut av bruk.

  
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.