Finn fram!

På kvar sin stad

 

 

Fargerikt frå Hordaland

Hordaland er vanlegvis delt i fem folkedraktområde: Voss, Nordhordland, Midhordland, Sunnhordland og Hardanger.

Grensene er mykje godt definerte ved kvinnedrakta, og følgjer gamle prestegjeldsgrenser.
Grensene er ikkje eintydige: Hue og kyse i staden for skaut eller kvithuve har t.d. vorte tradisjonelt koneplagg i strok med sterke handelsband vestover.
Karane i kyststroka bruka kasjett tidlegare enn dei lengre inne i fylket, og eldre hovudplagg syner nære samband mellom vesser (folk frå Voss) og hardingar.

Her er vald å slå saman Nord- og Midhordland (Midthordland, skilt ut frå Nordhordland og Sunnhordland 1848) og rekna Åsane og Salhus både i Nordhordland og i Bergen.


 

  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.