>>

Finn fram!

Til kvar si tid
1850 - 1900

1800-talet: Masseproduksjon av hattar starta

Tidleg på 1800-talet hadde mennene erstatta den tresnuta hatten med ein tosnuta "napoleonshatt" etter mønster av militærdrakten.

I 1830-åra introduserte engelske dandyar flosshatten. Kort etter kom den samanleggbare chapeau claque'en. Og mennene i det bergenske borgarskap følgde moten.

I åra 1810-70 skaut samfunnsutviklinga fart: masseproduksjon - av bl.a. hovudplagg, nye kommunikasjonsmidlar og fotografi gjorde moten internasjonal og impulsane spreidde seg raskare. Men haldingane endra seg ikkje så fort. Framleis skulle ei borgarleg jente først og framst bli gift, og den gifte skulle passe heimen. Hovudplagget vart eit uttrykk for dette: Utandørs skulle dei bere kyse med brem, innandørs dekte ugifte og gifte håret med små kyser og kapper. Dei varierte med tidspunktet på dagen. Vanlegast om kvelden var "selskapskyser" av tyllblondar og kniplingar, pynta med silkeband og kunstige blomster ved øyro. Også driftige, sjølvstendige damer i Bergen bar slike hovudplagg.


 

  neste

Vel mellom 79 hattar.

Datering:

1880

Museum:

Osteroy Museum

Raud- og svartruta barnehue i ull, kanta med raudt band.

Foto: Kulturnett Hordaland

Region:

Nord- og Midthordland

StikkordKvinne Ung Land Kvardag Høgtid
 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.