>>

Finn fram!

Til kvar si tid
1900 - 1930

1900 - 1930: Kysa vart utkonkurrert

Mot slutten av hundreåret byrja frigjorte kvinner å gjere seg gjeldande i yrkeslivet, som lærarinner, bibliotekarar og liknande. Da vart kysa utkonkurrert av hatten. Den vart av mange sett på som eit frigjeringssymbol. Små hattar vart plasserte framme i panna og dei vart ofte pynta med store mengder fjør. Det fortsette med strutsefjør på store, breie bremmar inn i 1900-talet.

Hattemoten for mennene skifta og, med stand og status. Bowlerhatten, skalken kom mot slutten av 1800-talet og vart etter kvart vanleg blant dei fleste lag i samfunnet. Filthattar og "panamahattar" vart først brukt av dei som kunne dra på reiser. Skyggehua var og teken i bruk.

Like til 1.verdskrig vart flosshatten verande som kjenneteiken på ein framståande mann i samfunnet. Hovudplagget følgde sosialt liv - arbeidarane bar skyggehue (cap), herrar filthatt, kunstnarar og intellektuelle basker- eller alpehue.

Menn som var barhovuda utandørs var meir eit unntak enn regel like fram til 1960. Då byrja unge menn å slenge hattane frå seg. Noko det same ser vi blant kvinnene.

 

  neste

Vel mellom 66 hattar.

Datering:

1914

Museum:

Voss Folkemuseum

Ungdomar frå Helleve, Tjukkebygda, Voss. 17.mai 1914. Jentene utan hovudplagg, gutane med sixpence'ar. Torstein A. (t.v.) og Anders A. (midten) men ein stor type, Knut H. med ein midre.

Fotograf: ukjend
Eigar: Aslak T. Helleve

Region:

Voss

StikkordMann Vaksen Land Høgtid
 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.