>>

Finn fram!

Til kvar si tid
1930 - 1950

Mot vår tid: Kortklipt hår og færre hattar

Etter 1.verdskrig skulle dei ha kortklipt hår. Dermed vart hattane mindre, meir tettsittande og ofte dregne ned i panna. Slike "klokkehattar" forsvann før 2.verdskrig, og hattane vart svært varierte - men gjerne bore på skrå ned i panna.

På grunn av mangel på materiale under krigen, vart sjalet - dandert som ein "turban" med knute på issen - populært.

Store og mindre hattar, gjerne med slør, sette sitt preg på 1950-åra. Framleis bar kvinner i alle samfunnslag og aldrar hatt til kvardag og fest.

Hattebruken fekk imidlertid ein dramatisk nedgang i 1960-åra. Høge hårmotar (a la Fara Diba) var delvis forklaringa på det. Det var mest berre for kongelege damer at hatten vart verande eit obligatorisk symbol.

I vår tid har hattane fått ein renessanse, og bl.a. akseptert som kunsthandverk (for eksempel Ellinor Flor). Ein har og fått hatteselskap og hattedagar med hatteparadar.


 

  neste

Vel mellom 34 hattar.

Datering:

1940 - 50-åra

Museum:

Gamle Bergen Museum

Barnekyse i filt, pynta med småbukettar med filtblomster. Dette var internasjonal mote.

Foto: Histos

Region:

Bergen

StikkordKvinne Ung By Høgtid
 
  Utstillinga er laga av Histos på vegne av museumsgruppa i Kulturnett Hordaland.